PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

doc. Ing. Vladimír DEKÝŠ, CSc.
pedagogický pracovník

Miestnosť: BB 008
Telefón: +421 41 513 2954
E-mail: vladimir.dekys@fstroj.uniza.sk
personalweb

Ing. Marián HANDRIK, PhD.
pedagogický pracovník,
tajomník katedry


Miestnosť: BB 007
Telefón: +421 41 513 2955
E-mail: marian.handrik@fstroj.uniza.sk

Ing. Lenka JAKUBOVIČOVÁ, PhD.
pedagogický pracovník

Miestnosť: BB 007
Telefón: +421 41 513 2978
E-mail: lenka.jakubovicova@fstroj.uniza.sk

Ing. Peter KOPAS, PhD.
pedagogický pracovník

Miestnosť: BB 007
Telefón: +421 41 513 2959
E-mail: peter.kopas@fstroj.uniza.sk
personalweb

Ing. Pavol NOVÁK, PhD.
pedagogický pracovník

Miestnosť: BB 008
Telefón: +421 41 513 2968
E-mail: pavol.novak@fstroj.uniza.sk

prof. Dr. Ing. Milan SÁGA
pedagogický pracovník,
dekan Strojníckej fakulty


Miestnosť: BB 004
Telefón: +421 41 513 2961 (2500 - kancelária dekana)
Fax: +421 41 565 2940
E-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Alžbeta SAPIETOVÁ, PhD.
pedagogický pracovník,
zástupkyňa vedúceho katedry


Miestnosť: BB 005
Telefón: +421 41 513 2957
E-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Milan VAŠKO, PhD.
pedagogický pracovník,
vedúci katedry


Miestnosť: BB 012 (BB 006)
Telefón: +421 41 513 2981 (2950)
E-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk
personalweb

Dr.h.c. prof. Ing. Milan ŽMINDÁK, CSc.
pedagogický pracovník

Miestnosť: BB 010
Telefón: +421 41 513 2963
E-mail: milan.zmindak@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013