Pedagogickí pracovníci

doc. Ing. Vladimír DEKÝŠ, CSc.
pedagogický pracovník

Miestnosť: NB07
Telefón: 421 41 5132954
E-mail: vladimir.dekys@fstroj.uniza.sk
Personalweb

Ing. Lenka JAKUBOVIČOVÁ, PhD.
výskumný pracovník

Miestnosť: NB06
Telefón: 421 41 5132978
E-mail: lenka.jakubovicova@fstroj.uniza.sk

Ing. Pavol NOVÁK, PhD.
pedagogický pracovník, tajomník katedry

Miestnosť: NB07
Telefón: 421 41 5132968
E-mail: pavol.novak@fstroj.uniza.sk

prof. Dr. Ing. Milan SÁGA
pedagogický pracovník, dekan Strojníckej fakulty

Miestnosť: NB04
Telefón: 421 41 5132961,2500
Fax: 421 41 5652 940
E-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Alžbeta SAPIETOVÁ, PhD.
pedagogický pracovník, vedúca katedry

Miestnosť: NB11
Telefón: 421 41 5132957, 2950
E-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

Doc. Ing. Milan VAŠKO, PhD.
pedagogický pracovník, zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť

Miestnosť: NB05
Telefón: 421 41 5132981
E-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk
Personalweb

Dr.h.c. prof. Ing. Milan ŽMINDÁK, CSc.
pedagogický pracovník, zástupca vedúcej katedry pre vedecko - výskumnú činnosť

Miestnosť: NB09
Telefón: 421 41 5132963
E-mail: milan.zmindak@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013