Vedenie katedry

doc. Ing. Alžbeta SAPIETOVÁ, PhD.
vedúca katedry

Miestnosť: NB11
Telefón: 421 41 5132957, 2950
E-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Milan ŽMINDÁK, CSc.
zástupca vedúcej katedry pre vedecko - výskumnú činnosť

Miestnosť: NB09
Telefón: 421 41 5132963
E-mail: milan.zmindak@fstroj.uniza.sk

Doc. Ing. Milan VAŠKO, PhD.
zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť

Miestnosť: NB05
Telefón: 421 41 5132981
E-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk
Personalweb

Ing. Pavol NOVÁK, PhD.
tajomník katedry

Miestnosť: NB07
Telefón: 421 41 5132968
E-mail: pavol.novak@fstroj.uniza.sk

Jarmila VAVROVÁ
sekretariát

Miestnosť: NB10
Telefón: 421 41 5132951,2952
E-mail: jarmila.vavrova@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013