VEDENIE KATEDRY

doc. Ing. Milan VAŠKO, PhD.
vedúci katedry

Miestnosť: BB 012 (BB 006)
Telefón: +421 41 513 2981 (2950)
E-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk
personalweb

prof. Ing. Alžbeta SAPIETOVÁ, PhD.
zástupkyňa vedúceho katedry

Miestnosť: BB 005
Telefón: +421 41 513 2957
E-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

Ing. Marián HANDRIK, PhD.
tajomník katedry

Miestnosť: BB 007
Telefón: +421 41 513 2955
E-mail: marian.handrik@fstroj.uniza.sk

Ing. Iveta Ďurišová
sekretariát

Miestnosť: BB 011
Telefón: +421 41 513 2951
E-mail: iveta.durisova@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013