Riešené projekty
Č. Číslo projektu Názov Grantová schéma Riešenie od Do
1 APVV-0736-12 Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených vláknami pri cyklickom zatažení APVV 01.10.2013 31.12.2016
2 1/0234/13 Implementácia optimalizačných algoritmov do experimentálnej a numerickej analýzy medzných stavov viacosovo namáhaných konštrukčných prvkov. VEGA 01.01.2013 31.12.2016
3 1/1000/12 Diagnostika priemyslových prevodoviek pracujúcich v prechodových režimoch VEGA 01.01.2012 31.12.2014
4 004ŽU-4/2012 Implementácia moderných metód do verifikačného procesu matematických modelov v predmetoch experimentálnej a výpočtovej mechaniky KEGA 01.01.2012 31.12.2014
5 1/1259/12 Implementácia multisoftvérových riešení do procesu optimálneho navrhovania mechanizmov VEGA 01.01.2012 31.12.2014
6 1/1226/12 Modelovanie poškodzovania a odolnosti kompozitných konštrukcíí od rázového zaťaženia. VEGA 01.01.2012 31.12.2014
7 1/1089/11 Výskum a návrh nových hypotéz pre posúdenie kumulácie únavového poškodenia strojných súčiastok založených na aplikácii kombinovaného cyklického namáhania ohyb - krut VEGA 01.01.2011 31.12.2017
8 1/0727/10 Výskum v oblasti modelovania a simulácie mikroplastických zón pri cyklickom namáhaní v štruktúre LGG liatin VEGA 01.01.2010 31.12.2011
9 1/0463/08 Algoritmizácia moderných metód využívaných pre analýzu a syntézu mechanizmov manipulačných zariadení VEGA 01.01.2008 31.12.2010
10 1/0441/08 Počítačové a experimentálne modelovanie multiaxiálneho stavu napätosti v konštrukčných materiáloch pri cyklickom zaťažovaní VEGA 01.01.2008 31.12.2010
Viac informácií nájdete na vav.uniza.sk
 Žilinská Univerzita
Copyright © KAME 2013