Oblasť vedeckých aktivít

- vývoj bezsieťových hraničných metód použitím Trefftzových funkcií, hybridné a bezsieťové formulácie

- výpočtová dynamika tekutín a interakcia tekutina-konštrukcia

- optimálne navrhovanie konštrukcií

- stochastické kmitanie nelineárnych systémov

- spoľahlivosť, porušovanie a únava konštrukcií pri statickom a dynamickom zatažení

- fuzzy a intervalové konečné prvky


Copyright © KAME 2013