VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Milan SAPIETA, PhD.
výskumný pracovník

Miestnosť: BB 009
Telefón: 421 41 513 2965
E-mail: milan.sapieta@fstroj.uniza.sk

Ing. Ondrej ŠTALMACH, PhD.
pedagogický pracovník

Miestnosť: BB 009
Telefón: +421 41 513 2965
E-mail: ondrej.stalmach@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013