DOKTORANDI

Ing. Filip DORČIAK
doktorand

Miestnosť: BB 009
Telefón: +421 41 513 2965
E-mail: filip.dorciak@fstroj.uniza.sk

Ing. Martin GAVLAS
doktorand

Miestnosť: BB 009
Telefón: +421 41 513 2965
E-mail: martin.gavlas@fstroj.uniza.sk

Ing. Jaroslav MAJKO
doktorand

Miestnosť: BB 009
Telefón: +421 41 513 2965
E-mail: jaroslav.majko@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013