Doktorandi

Ing. Vladislav BANIARI
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: vladislav.baniari@fstroj.uniza.sk

Ing. Mária BLATNICKÁ
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: maria.blatnicka@fstroj.uniza.sk

Ing. Martin MOČILAN
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: martin.mocilan@fstroj.uniza.sk

Ing. Peter PECHÁČ
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: peter.pechac@fstroj.uniza.sk
Personalweb

Ing. Pavol POLÁK
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: pavol.polak@fstroj.uniza.sk

Ing. Zuzana STANKOVIČOVÁ
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: zuzana.stankovicova@fstroj.uniza.sk

Ing. Peter ŠULKA
doktorand

Miestnosť: BB09
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: peter.sulka@fstroj.uniza.sk


Copyright © KAME 2013