Spolupráca s priemyslom

- analýza príčin porušenia lopatiek čerpadiel

- zostatková životnosť prečerpávacej stanice

- analýza a návrh potrubia a statická analýza nádrže

- výpočty klietok valivých ložísk

- výpočtová predikcia únavovej životnosti prvkov manipulačných zariadení

- pevnostné výpočty lisov

- kontaktné úlohy, výpočty ložísk

- analýza zvarov

- účasť na vývoji dojazdových plášťov


Copyright © KAME 2013