Laboratóriá

NJ503
Laboratórium dynamiky

Vybavenie:
- meracie karty National Instruments 4472
- merací systém cDAQ, merací a riadici systém cRIO
- 8 kanálový merací systém InstruNET 100HB
- frekvenčný analyzátor Microlog
- trhací stroj Zwick 1396
- SW - LabVIEW, Mescope, DASYLab
- 4 kanálový tenzometrický systím Vishay
- IR kamera FLIR
- opt. systém pre deformačné merania PONTOS HS, ARAMIS HS
- modálne budiče TIRA
- akcelerometre Brüel&Kjaer, WilcoxonResearch

NB08
Laboratórium FEM analýzy

Softvérové vybavenie:
- ADINA
- ANSYS
- MSC MARC
- MSC AUTOFORGE
- MSC FATIQUE
- ADAMS
- Matlab

Učebne

NA03
Učebňa sa nachádza na prízemí budovy A - Strojníckej fakulty.

Vybavenie:
- 10 počítačov
- dataprojektor
- interaktívna tabuľa
Softvérové vybavenie:
- ADINA
- ANSYS
- MSC.ADAMS
- WORKBENCH
- Matlab
- Mathematica

NB03
Učebňa sa nachádza na prízemí budovy B - Strojníckej fakulty.

Vybavenie:
- 12 počítačov
- dataprojektor
- interaktívna tabuľa
Softvérové vybavenie:
- ADINA
- ANSYS
- MSC.ADAMS
- WORKBENCH
- Matlab
- Mathematica


Copyright © KAME 2013