Kontakt
Adresa
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Katedra aplikovanej mechaniky
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Telefonický kontakt
Vedúci katedry: +421 41 513 2957 Doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Sekretariát: +421 41 513 2951 Jarmila Vavrová
Zástupca vedúceho katedry: +421 41 513 2963 prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Tajomník: +421 41 513 2968 Ing. Pavol Novák, PhD.
Fax a e-mail
Fax : +421 41 56 52 940
e-mail: kame.mms@fstroj.uniza.sk
Mapa
Nájdete nás v areáli Žilinskej Univerzity v Žiline na Veľkom Dieli v budove NB na prízemí.
(vstup cez vrátnicu budovy NC)


Väčšia mapa na Google Maps

Copyright © KAME 2013