doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
vedúci katedry
 
telefón: +421 41 513 2981
e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.skStatika

Okruh tém k teoretickej časti skúšky zo StatikyPružnosť a pevnosť 1

Okruh tém k teoretickej časti skúšky z Pružnosti a pevnosti 1Technická mechanika a pružnosť (PEDaS)

Okruh tém k teoretickej časti skúšky z TMaP

Copyright © KAME 2013